Trainingen

Sporthal De Cuyl

Geen trainingen op:
– vrijdag 15 april (Goede Vrijdag, Cuyl gesloten)
– maandag 18 april (Tweede Paasdag, Cuyl gesloten)
– woensdag 27 april (Koningsdag, Cuyl gesloten)

Geen jeugdtrainingen op:
– maandag 25 april (meivakantie)
– maandag 2 mei (meivakantie)
– woensdag 4 mei (meivakantie)

Geen minitrainingen op
– vrijdag 29 april (meivakantie)
– vrijdag 6 mei (meivakantie)
– vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaart, Cuyl gesloten)

Maandag

Woensdag

Vrijdag

18:00 - 19:30
- JC 1 (Gerard/Britt)
- MA 1 (Arjen)
- MA 2 (Sphia/Maartje)
- 2e training MC 1 & MB 1

18:00 - 19:30
- MB 1 (Maarten)
- MB 2 (Hanne/Roos)
- MC 1 (Alex)
- MC 2/3 (Noah/Sophie G./Sophie K.)

17:00 - 18:30
- Minitraining (Eefke/Hylke)
- MC 2/3 instroom & 2e training (Alex/Noah)

19:30 - 21:00
- JB 1 (Claudia/Milou)
- DS 2 (Arjen)
- DS 3 (Arnoud)
- HS 2 (Eefke)

19:30 - 21:00
- XR 1 (Maarten)
- 2e training MA 1 & JB 1
Ruimte voor inhaalwedstrijden

21:00 - 22:30
- DS 1 (Patrick
- DS 4 (Bart)
- HS 1 (Mathijs)
- HS 3 (Sven)

21:00 - 22:30
- XR 2
Ruimte voor inhaalwedstrijden