Zaalwacht

Draaiboek Wedstrijdavond
Op de vrijdagavond speelt VCO de thuiswedstrijden in de Cuyl. Er zijn 2 blokken wedstrijden: jeugdwedstrijden beginnen om 19:15 uur en senioren- en recreantenwedstrijden om 21:00 uur. Om de avonden soepel te laten lopen zijn de volgende punten belangrijk:

  1. Ieder team is verantwoordelijk voor het opbouwen van het eigen wedstrijdveld. Dit moet ruim op tijd gebeuren! Minimaal 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd moet het veld in orde zijn. Op die manier kan er goed worden ingespeeld en kan de wedstrijd op tijd beginnen.
    – Bij het opbouwen moet er ook gedacht worden aan de scheidsrechtersstoel en een tafel, stoel en telbord voor de teller.
    – De sleutels van de ballenrekken zijn te vinden in de beheerdersruimte.
    Het afscheidingsnet tussen de velden moet worden opgehangen. Dit net zit in een ballenkar en moet door middel van een afstandsbediening strak worden getrokken.

2. De aanvoerder ontvangt de tegenstander. De tegenstander moet te horen krijgen op welk veld er gespeeld gaat worden en van welke kleedkamer er gebruik kan worden gemaakt.

3. De scheidsrechter is minimaal 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig om de kaarten en het speelveld te controleren. Ook zorgt deze dat de wedstrijd klaar staat in het digitaal wedstrijdformulier op de tablets. De tablets zijn te vinden in de beheerdersruimte. Voor meer informatie over het gebruik van het DWF, zie hier.

4. De aanvoerder of coach vult het digitaal wedstrijdformulier in. In de beheerdersruimte in het vakje van VCO liggen eventueel nog papieren formulieren waarop de wedstrijd kan worden bijgehouden.

Na de wedstrijd:

5. Na de wedstrijd regelt de scheidsrechter de akkoordverklaringen met de aanvoerders in het DWF en verstuurd de gegevens digitaal.

6. De teams die in het 2e blok een wedstrijd spelen moeten na de wedstrijd het eigen veld opruimen. Hierbij moeten de nog spelende teams niet gestoord worden. De gebruikte ballen moeten allemaal weer in de ballenkarren worden teruggelegd.

7. Het laatste team dat klaar is, zorgt voor het opruimen van het afscheidingsnet. Dit moet op een nette manier in het ballenkarretje worden gestopt.
Ook doet dit team een laatste controle zodat alle ballen weer in de ballenkarren zitten. Dit betekent dus dat er goed gekeken moet worden in bijvoorbeeld het materiaalhok en op de tribune.